Klaun Pingu na Pleši

Datum: 7.6.2019

Čas: 14.00

Místo konání: Nová Ves pod Pleší

divadlo